Hageland Viddal

For Hageland Viddal har vi produsert innhold til Facebook og opprettet en Pinterest-konto, i henhold til strategi som utarbeidet i forbindelse med oppstart av samarbeidet. Pinterest utgjorde mye av grunnlaget til innholdet som ble publisert på Facebook, og ble også formidlet som en ren inspirasjonskilde til kundene. Vi produserte filmer fra Hageland Viddal som var aktuelle gjennom vår- og sommersesongen som bl.a. gartnerens tips om hvordan plante tujahekk, rhododendron og hvilken jord du bør bruke til de ulike plantene. Mye av innholdet ble annonsert via Facebook for å sørge for tilstrekkelig rekkevidde, ettersom markedet til Hageland Viddal er relativt stort, rent geografisk.