The Burning Tower

Burn Energy Drink er hovedsponsor for Jugendfest. I tillegg til den ordinære delen av sponsorsamarbeidet ønsket de å markere seg for publikum. Inspirert av den skandinaviske bålkulturen og Slinningsbålet ble idéen om The Burning Tower til. Det 12 meter høye tårnet ble en sentral del av festivalområdet, plassert midt på festivalarenaen blant publikum. Med 10 x 4 meter høye flammer som ble fyrt av 4 ganger både fredag og lørdag kveld, fikk Burn maksimalt ut av sin plassering og sitt konsept. For å synliggjøre konseptet The Burning Tower i forkant av festivalen ble det  laget vi en film som ble promotert 6 uker i forkant på Facebook-siden til Jugendfest. Det ble også gjennomført konkurranser i forkant av Jugendfest, hvor vinnerne fikk være med å styre pyroen fra The Burning Tower. På denne måten fikk Burn oppmerksomhet rundt konseptet i forkant, samt at de gjorde aktiviteten relevant for publikum ved å involvere de både før og under festivalen.