Konseptutvikling

Engasjerte fans er bedre enn likegyldige kunder

Fokuset til mange er i dag 100 % digitalt, noe som er helt i tråd med utviklingen de siste årene. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at fysiske møteplasser og opplevelser er viktige tiltak i markedsmiksen. Vi utvikler konsept og aktiviteter som gir dine kunder mulighet til å være deltager i og formidler av din historie.

I samarbeid med kunde planlegger, budsjetterer, iscenesetter og prosjektstyrer vi aktivitetene i kampanjen.

Punkt Kreativ prosess
Punkt Prosjektledelse
Punkt Gjennomføring